ปากอ่าว ซุปเปอร์ฮาล์ฟ มินิมาราธอน

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท / ระยะวิ่ง ค่าสมัคร

กลุ่มอายุ 5 Km

ชาย หญิง
7-11 ปี 7-11 ปี
12-15 ปี 12-15 ปี
16-19 ปี 16-19 ปี
20-24 ปี 20-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60-64 ปี
65-69 ปี 65-69 ปี
70-74 ปี 70-74 ปี
75-79 ปี 75-79 ปี
80 ปีขึ้นไป 80 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ 16 Km

ชาย หญิง
12-15 ปี 12-15 ปี
16-24 ปี 16-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60-64 ปี
65-69 ปี 65-69 ปี
70-74 ปี 70-74 ปี
75-79 ปี 75-79 ปี
80 ปีขึ้นไป 80 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ 24 Km

ชาย หญิง
16-24 ปี 16-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60-64 ปี
65-69 ปี 65-69 ปี
70-74 ปี 70-74 ปี
75-79 ปี 75-79 ปี
80 ปีขึ้นไป 80 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการสมัคร

- รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก zalapao.com เท่านั้น
- ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ค่าบริการจัดส่งเสื้อ ท่านแรก 60 บาท ท่านต่อไป ท่านละ 10 บาท (ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน)
- เริ่มจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่มงาน

กำหนดการแข่งขัน

Event Day

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564

เวลา 05:30 - 10:00 น.

สถานที่จัดงาน

Event Location

วัดปากอ่าว ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

my_location ดูบน Google Map

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 20:00 น.

วัดปากอ่าว หรือฝั่งตรงข้ามถนนเทศบาลบางตะบูน

หลักฐานในการรับเสื้อ และ BIB

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

ตรวจสอบ รายชื่อนักวิ่ง

List of Runners

* เฉพาะนักวิ่งที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักวิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Contact Infomation

คุณหรั่ง (ผู้จัดงาน)

Tel : 091-7955987

ต้องการให้ช่วยสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @zalapao