รายละเอียดการจัดงาน

ประกาศงดจัดงาน เนื่องจากสถานะการโควิท-19

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อระดมทุน ในการจัดซื้อผ้าอนามัยของผู้ใหญ่ แพมเพิร์ด มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  
 2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรโดยการร่วมทำกิจกรรมเดิน-วิ่ง 
 3. เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น การเข้าร่วมทำกิจกรรมการกุศล เลี้ยงอาหารเด็กๆ การออกหน่วยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

 

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท / ระยะวิ่ง ค่าสมัคร

กลุ่มอายุ 5 Km

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 12 ปี อายุไม่เกิน 12 ปี
13-15 ปี 13-15 ปี
16-24 ปี 16-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60-64 ปี
65-69 ปี 65-69 ปี
70 ปี ขึ้นไป 70 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ 10 Km

ชาย หญิง
13-15 ปี 13-15 ปี
16-24 ปี 16-24 ปี
25-29 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 60-64 ปี
65-69 ปี 65-69 ปี
70 ปี ขึ้นไป 70 ปี ขึ้นไป
แบบเสื้อ Family

เงื่อนไขการสมัคร

- รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก zalapao.com เท่านั้น
- ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ค่าบริการจัดส่งเสื้อ ท่านแรก 60 บาท ท่านต่อไป ท่านละ 10 บาท (ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน)
- เริ่มจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่มงาน

กำหนดการแข่งขัน

Event Day

วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 05:00 - 09:30 น.

สถานที่จัดงาน

Event Location

อุทยานเจ้าแม่กวนอิ่ม

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09:00 - 20:00 น.

ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองหอย

หลักฐานในการรับเสื้อ และ BIB

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

ตรวจสอบ รายชื่อนักวิ่ง

List of Runners

* เฉพาะนักวิ่งที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักวิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Contact Infomation

คุณหรั่ง (ผู้จัดงาน)

Tel : 091-7955987

ต้องการให้ช่วยสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @zalapao