รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
เดิน-วิ่ง การกุศล 10ไมล์ หินกองมาราธอน ครั้งที่ 1

RUNNER LIST

เดิน-วิ่ง 3.3 กม. (3 คน)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล หญิง 25 เม.ย. 52 12 2XL
  สุวรรณี ลี้สมบูรณ์ผล หญิง 29 ต.ค. 25 39 2XL
  เพ็ญศรี ศรีคำแหง หญิง 11 ส.ค. 27 37 M

ฟันรัน 5 กม. (19 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  กนกวรรณ ขุนเณร หญิง 14 ก.ค. 23 41 S
  จิราพร อุตรชน หญิง 20 มิ.ย. 20 44 2XL
  ชนะชัย คำสุข ชาย 15 มี.ค. 31 33 2XL
  ณัฐธภัสสร ขุนภาพุก หญิง 16 ก.ย. 23 41 L
  ณิชากร เจิดสกุล หญิง 8 ส.ค. 47 17 L
  ตมิสา ติประดิษฐ์ หญิง 13 ต.ค. 49 15 S
  ธนวัติ ภาศรี ชาย 2 มิ.ย. 47 17 M
  ธีรวัฒน์ ลาดแท่น ชาย 6 พ.ย. 32 32 L
  ปฏิภาณ แบ่งส่วน ชาย 1 ก.พ. 16 48 M
  ประวิทย์ เอมอาจ ชาย 1 มิ.ย. 15 49 L
  ภัทรธัญวดี โอกาส หญิง 1 มิ.ย. 02 62 L
  รัชนี เจิดสกุล หญิง 16 ก.พ. 13 51 L
  วรนุช โกสุมเกตุ หญิง 28 พ.ย. 17 47 S
  วิรัตน์ แป้นพงษ์ ชาย 19 พ.ย. 02 62 XL
  วิไลนุช แก้วกลึงกลม หญิง 18 ก.ค. 25 39 2XS
  สุทธิพงศ์ อุตรชน ชาย 4 ต.ค. 11 53 L
  สุทธิพงษ์ ดาราสมาน ชาย 6 มิ.ย. 31 33 L
  อุมาพร เบญจวีระพงศ์ หญิง 9 ก.ค. 35 29 S
  เฉลิมชัย มาลัย ชาย 5 ธ.ค. 20 44 M

10.4 กม. (15 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุไม่เกิน 15 ปี 0
16-29 ปี 1
30-39 ปี 5
40-49 ปี 3
50-59 ปี 2
60-69 ปี 1
70 ปี ขึ้นไป 0
อายุไม่เกิน 15 ปี 0
16-29 ปี 1
30-39 ปี 1
40-49 ปี 0
50-59 ปี 1
60 ปี ขึ้นไป 0

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  Paul Dunn ชาย 2 ส.ค. 31 33 M
  กิตตินันท์ หอมรื่น ชาย 27 ก.ย. 39 25 M
  คิมหันต์ แสวงลาภ ชาย 7 ส.ค. 30 34 M
  ชนาพัฒน์ กิจสกุล ชาย 2 มี.ค. 19 45 M
  ชวพร เจิดสกุล หญิง 11 ต.ค. 48 16 L
  ชวลิต พึ่งพันธ์ ชาย 15 ส.ค. 25 39 M
  ด.ต.พนพ ติประดิษฐ์ ชาย 15 พ.ย. 13 51 XL
  ธนาวรรธน์ พุทธะบุญญารัศมิ์ ชาย 4 พ.ย. 18 46 L
  ประสิทธิ์ มัชมี ชาย 12 เม.ย. 28 36 S
  ปิยะนุช พรโชคชัย หญิง 7 พ.ย. 31 33 2XS
  วิษณุพงษ์ บุญทรง ชาย 9 ก.พ. 32 32 XL
  สาคร กันเกลา หญิง 28 ก.ค. 12 52 M
  เจตนิพิธ จิดาภาไพโรจน์ ชาย 19 ก.พ. 04 60 M
  เจริญ สุขเกื้อ ชาย 4 ม.ค. 07 57 XL
  เดชา ยอดยิ่ง ชาย 2 ธ.ค. 15 49 L

16 กม. (14 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  Kanlaya Mankhong หญิง 20 ก.ย. 27 37 S
  Prapatsorn Khositseninont ชาย 5 พ.ค. 13 51 XL
  กองประภา นครังสุ หญิง 11 ต.ค. 16 48 S
  ดลยา เคราะห์ดี หญิง 19 พ.ค. 33 31 M
  นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ ชาย 19 พ.ย. 03 61 XL
  นิรบล โค้วถาวร หญิง 8 พ.ย. 26 38 2XL
  นิสิต สาตแฟง ชาย 1 ก.พ. 10 54 M
  บัญชา สุทธิบูรณ์ ชาย 21 ต.ค. 16 48 XL
  พลกฤต อนูปกิจ ชาย 27 ก.ย. 19 45 M
  พิชชานันท์ มหาโชติ หญิง 29 ก.ค. 20 44 S
  วรรณี เจิมสุรวงศ์ หญิง 25 พ.ย. 11 53 M
  สุมาตร ปรัชญาดำรงพล ชาย 19 มี.ค. 12 52 L
  สุริยะ ขันกำเหนิด ชาย 25 ต.ค. 28 36 S
  อนุสรณ์ เทียนพิทักษ์ ชาย 21 ก.ย. 09 55 L

เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 2 ท่าน (2 คน)

  ชื่อ - นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ ไซส์เสื้อ
  ศิริพร กลัดเกษา หญิง 22 พ.ค. 97 67 L
  สมเกียรติ กลัดเกษา ชาย 3 ต.ค. 00 64 XL
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @zalapao