10 Mile Hin Kong Marathon

รายละเอียดการจัดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อสนับสนุนนักกีฬาเรียนดีแต่ยากจน ในสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี (โดยการมอบทุน)
2. เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวตลาดบนดอยม่อนหินกอง ณ.วัดหินกอง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อระดมทุนจัดซื้อผ้าอนามัยผู้ใหญ่ (แพมเพริด) ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เวลาออกไปเยี่ยมเยือนกับทางองค์กรต่างๆ เช่น ร่วมกับพระสงค์-องค์กรท้องถิ่น เพื่อจัดซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดบนอุทยานหินเขางูราชบุรีจำนวน 130 กว่าตัว (เลี้ยงทุกวัน) รวมทั้งผู้ป่วยโรคไตวายที่ต้องดูแลอีก 1 ชีวิต

 

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท / ระยะวิ่ง ค่าสมัคร
เดิน-วิ่ง 3.3 กม.
รับเสื้อ และถ้วย เมื่อเข้าเส้นชัย (ไม่มีการแข่งขัน)
500
ฟันรัน 5 กม.
รับเสื้อ และถ้วย เมื่อเข้าเส้นชัย
รางวัลชนะเลิศ Overall ชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล
500
10.4 กม.
รับเสื้อ และถ้วย เมื่อเข้าเส้นชัย
รางวัลชนะเลิศ Overall ชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล
500
16 กม.
รับเสื้อ และถ้วย เมื่อเข้าเส้นชัย
รางวัลชนะเลิศ Overall ชาย 10 รางวัล หญิง 10 รางวัล
500
เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 1 ท่าน
รับเสื้อ VIP 1 ตัว พร้อมถ้วย 1 ใบ
900
เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 2 ท่าน
รับเสื้อ VIP สำหรับ 2 ท่าน พร้อมถ้วย 1 ใบ
1,000
เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 3 ท่าน
รับเสื้อ VIP สำหรับ 3 ท่าน พร้อมถ้วย 1 ใบ
1,300
เดิน-วิ่ง VIP สำหรับ 4 ท่าน
รับเสื้อ VIP สำหรับ 4 ท่าน พร้อมถ้วย 1 ใบ
1,500

กลุ่มอายุ 10.4 Km

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50-59 ปี
60-69 ปี 60 ปี ขึ้นไป
70 ปี ขึ้นไป -
แบบเสื้อวิ่งทุกระยะ
แบบเสื้อ Finisher สำหรับ 16 กม.

เงื่อนไขการสมัคร

- รับรหัส ORDER ID ยืนยันการสั่งซื้อ ผ่านอีเมล และ SMS จาก zalapao.com เท่านั้น
- ห้ามโอนสิทธิ์ หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
- ค่าบริการจัดส่งเสื้อ ท่านแรก 60 บาท ท่านต่อไป ท่านละ 10 บาท (ในรายการสั่งซื้อเดียวกัน)
- เริ่มจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเริ่มงาน

กำหนดการแข่งขัน

Event Day

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563

เวลา 05:00 - 09:30 น.

สถานที่จัดงาน

Event Location

วัดหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

กิจกรรมรับอุปกรณ์วิ่ง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 21:00 น.

บริเวณด้านล่างของวัดหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

หลักฐานในการรับเสื้อ และ BIB

- บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

* กรณีรับแทน
- สำเนา/ภาพถ่าย บัตรประชาชน ผู้สมัคร
- อีเมล/SMS ที่ระบุ ORDER ID ที่ได้รับจากระบบ

ตรวจสอบ รายชื่อนักวิ่ง

List of Runners

* เฉพาะนักวิ่งที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อนักวิ่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Contact Infomation

คุณหรั่ง (ผู้จัดงาน)

Tel : 091-7955987

ต้องการให้ช่วยสมัคร ?

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
Line : @zalapao